Подготовка к ВНО (внешнему независимому оцениванию)

­ ­

­Напоминаем, что 5 января началась регистрация абитуриентов и выпускников школ для участия во внешнем независимом оценивании. Процесс регистрации продлится 7 недель и завершится 20 февраля 2015.

Календарь проведения внешнего независимого оценивания абитуриентов в 2015 году:

­украинский язык и литература — 24 апреля 2015 (пятница);

­— французский язык — 3 июня 2015 (среда);

­— немецкий язык — 5 июня 2015 (пятница);

­— испанский язык — 8 июня 2015 (понедельник);

­английский язык — 10 июня 2015 (среда);

­— математика — 12 июня 2015 (пятница);

­— русский язык — 15 июня 2015 (понедельник);

­— биология — 17 июня 2015 (среда);

­— история Украины — 19 июня 2015 (пятница);

­— физика — 22 июня 2015 (понедельник);

­— география — 24 июня 2015 (среда);

­— химия — 26 июня 2015 (пятница).

­
Программу ВНО по иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский) можно посмотреть здесь.

­Согласно этой программы к абитуриентам предъявляются следующие требования:

­ 

­Морфологія

­

  ­

 • Іменник . Вживання іменників у однині та у множині. Використання іменників у ролі прикметників. Присвійний відмінок.
 • ­

­

  ­

 • Артикль. Основні випадки вживання означених і неозначених артиклів. Нульовий артикль.
 • ­

 • Прикметник. Вживання прикметників. Ступені порівняння прикметників.
 • ­

 • Займенник. Види займенників. Вживання займенників.
 • ­

 • Дієслово . Видо — часові форми дієслова в активному та пасивному стані. Умовні речення (0, І , ІІ , ІІІ типів). Наказовий спосіб дієслів. Правильні та неправильні дієслова. Безособові форми дієслова та їх конструкції.    Герундій. Модальні дієслова. ParticipleI, ParticipleII. Фразові дієсловаз: get, be, look, keep, go, come, take, run, turn, call, break, give, put, make, clear, cut, fall, hold, let, hand. Структура to be going to do smth.
 • ­

 • Прислівник. Вживання ступенів порівняння прислівників. Прислівники місця і часу Основні прислівникові звороти. Quantifiers/Intensifiers ( quite, a bit, etc)
 • ­

 • Числівник. Кількісні та числівники. Порядкові числівники.
 • ­

 • Прийменник. Види прийменників. Вживання прийменників.
 • ­

 • Частка. Особливості вживання to з дієсловами.
 • ­

 • Сполучники. Вживання сполучників сурядності та підрядності.
 • ­

­Синтаксис

­

  ­

 • Структура різних типів речень.
 • ­

 • Прості речення.
 • ­

 • Безособові речення.
 • ­

 • Складніречення ( складносурядні і складнопідрядні ).
 • ­

 • Пряма і непряма мова.
 • ­

 • Узгодження дієслівних часів у складнопідрядних реченнях.
 • ­

­Словотворення

­Слова, утворені від відомих коренів задопомогою суфіксів іменників, прикметників і дієслів; префіксів прикметників і дієслів.

­ 

­ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ (2500 слів )

­Лексичний мінімум вступника складає 2500 одиниць, відповідно до тематики ситуативного спілкування, передбаченої Програмою загальноосвітніх навчальних закладів з іноземних мов ( рівень стандарту )

­ 

­ 

­А Вы или Ваш ребенок готовы к ВНО? До 10 июня еще есть время улучшить свой английский. Звоните нам и мы поможем Вам прямо сейчас!

­ 

­093-108-76-00

­

­